Dataskyddspolicy

Senast reviderad AB 2018-06-27

Introduktion Detta är den centrala dataskyddspolicy för de tjänster som tillhandahålls genom webbsidor och applikationer av Mediafy AB och dess dotterbolag.

Vi sparar personuppgifter om dig när du blir kund eller användare. Detta görs för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och ge dig erbjudanden som passar dina behov. Nedan följer information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för tre huvudsakliga skäl:

 • för att bedriva vår verksamhet, uppfylla skyldigheter enligt lag och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder
 • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster unikt anpassade för individuella användare
 • för att kunna informera och kommunicera, det inkluderar kampanjer riktade till våra användare.


Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Personuppgiftsansvarig Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är: Mediafy AB med organisationsnummer 556619-8205

Ändamål med behandlingen och rättslig grund Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, såsom köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support. Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden. Behandlingen grundas på det avtal och den ömsesidigt rättsliga förpliktelse som uppstår till exempel då du gjort en beställning. Marknadsföringen skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning genomförd av personuppgiftsansvarig. Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss eller kontaktar oss exempelvis via e-post eller telefon. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när du besöker våra hemsidor.

Typ av personuppgifter som sparas Vår målsättning är att spara så få personuppgifter om dig som möjligt.

Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransuppgifter och andra liknande kontaktuppgifter. Personnummer. I ett fåtal fall behöver vår leverantör personnummer, oftast i samband med att leverantören (oftast ett förlag) är de som ska skickar faktura till dig. I dessa fall sparar vi personnummer tills vi fått bekräftat att leverantören mottagit denna data. Därefter tar vi bort denna data.
Demografiska data. I vissa fall vet vi din ålder, baserat på information du givit oss. Ger du oss ditt postnummer vet vi onekligen också din hemort. Användningsdata. Vi sparar din orderhistorik, och vilka produkter hos oss du tittat på. Har du konto på Mina Sidor sparar vi datum för din senaste inloggning, och vi sparar datum för ditt senaste öppnade nyhetsbrev så vi vet om och när du slutar läsa dessa.

 • Prispress till max!

  Spara stort på Sveriges populäraste tidningar

 • Trygga köp

  Vår snabba kundtjänst hjälper dig!

 • Fantastiska gåvor

  - exklusiva gåvor för dig som prenumerant

2170E110-9FED-403D-924C-8EFD6AF61168